Generasjon prestasjon: «Ikke la oss unge bli Norges nye fattige middelklasse som står utenfor samfunnet», skriver Leon Bafondoko. 

Erna begår et generasjonsran

Generasjon prestasjon er dagens og morgendagens tapere.

Aldri før har en regjering brukt så mye oljepenger. I sin tale til Høyres landsmøte i 2013 sa Erna Solberg at arven etter Stoltenberg var et mer oljeavhengig Norge. I dag kan en rekke fagfolk konkludere med at arven etter Solberg-regjeringen er et mer oljeavhengig Norge.