Takket nei: Ap-leder Jonas Gahr Støre ville ikke møte Gobi-gründerne fra Trondheim fordi de jobber for mye til for lite lønn. Venstresida er ikke lenger framsynt, skriver Thomas Ryjord. 

Venstresiden vil miste en hel generasjon velgere hvis den ikke henger med i tiden

Jeg har alltid vært langt på venstresiden politisk, og er veldig glad for at vi har hatt sterke fagforeninger og framsynte politikere som ikke har lagt våre skjebner ut på anbud eller gitt bort fellesskapets goder til private hender.

LES OGSÅ: Kritikk mot Støre etter gründeravslag

LES OGSÅ: Landet bygges ikke bare mellom 8-16

Men den norske venstresiden er ikke lenger like framsynt i forhold til hvordan vi skal bygge landet vårt. De har flyttet seg langt bort fra virkeligheten til mange av dem som potensielt ønsker å gi dem sin stemme.Framtiden for den norske arbeideren, bedriftslederen eller gründeren er ikke å jobbe 8–16 i en trygg og fast jobb med regulerte arbeidstider og sikker inntekt. Dette er allerede langt ifra realiteten i mange yrker og fagfelt. Hele ideen om at vi alle skal være en tagg på et oljesmurt tannhjul begynner å gå ut på dato.

LES OGSÅ: Northug investerer i selskap startet av NTNU-studenterI bedriften jeg jobber i, mitt enkeltmannsforetak, så er det helt graverende forhold! Ikke gir bedriften meg sykepenger når jeg blir syk, og hvis jeg skulle få sparken så får jeg ikke dagpenger. Pensjonsordning finnes ikke, og bedriften er så døll at det er verken julebord, sommerfest, vinlotteri eller kake på fr.dagene. Jeg må ofte jobbe lange dager, jeg får ikke overtidsbetalt, og begrepet avspasering finnes ikke. Dette er virkeligheten til mange 100 000 håndverkere, fiskere, kulturarbeidere og gründere i Norge. Lista over norske bedrifter Jonas Gahr Støre ikke kan besøke på grunn av «uklare arbeidsforhold» vil være umåtelig lang. Sannheten er at dette er bedrifter Norge ikke hadde klart seg særlig bra uten.

LES OGSÅ: Jonas Gahr Støre ville ikke besøke gründere, skrev Dagens Næringsliv (DNFor å gjøre våre arbeidsforhold mer klare, kunne en begynt med noe så enkelt som å gi næringsdrivende minstefradrag på lik linje med vanlige lønnsmottagere, slik at flere i oppstart har råd til å tegne kostbar sykeforsikring.

Det er på mange vis ugunstig å drive selvstendig i Norge. Uansett ville jeg aldri byttet arbeidslivet jeg har mot en tryggere jobbtilværelse. Jeg har gjennom mitt arbeid med musikk og kultur fått helt unike erfaringer og opp-levelser, og fått gleden av å jobbe sammen med mange inspirerende mennesker.Som selvstendig næringsdrivende så har man mye egenansvar, men også stor frihet til å velge hva man vil bruke tiden sin på, og hvordan man kommer fram til målet. Har man et stort nettverk så står man heller ikke alene i å finne ut ting man ikke kan fra før.

I januar i fjor skrev Adresseavisen om tolv trønderske selskaper du trolig vil høre mer om. Gobi var ett av demDet finnes mange grunner til at folk begynner for seg selv. Det fokuseres for ofte på det negative. Selvstendig næringsdrivende er enten «ufrivillig næringsdrivende» fordi det ikke finnes jobber å søke på, eller vi er «drømmere» som lever ustabile og risikofylte liv som staten ikke bør oppmuntre oss til å fortsette med. «Arbeidslivet er ikke laga for at folk skal realisere drømmer. Det er et enkelt bytteforhold mellom noen som kjøper arbeidskraft, i Norge 37,5 timer av uka di, i bytte mot penger.» Dette skrev Aslak Sira Myhre i en kronikk i Dagsavisen hvor han oppfordret alle til å gjøre noe nyttig for samfunnet, istedenfor å følge sine drømmer.Det er rart det skal være et paradoks i det å være sosialdemokrat eller sosialist, og ønsket om å drive i småskala, utvikle noe nytt for samfunnet, eller bare det å eie sin egen virksomhet og tid. Framfor å jobbe for et stort foretak eid av en profitør.

Det finnes ikke 8–16 jobber til oss alle, det bør heller ikke være et mål, ideen om å dele døgnet inn etter 3 skift på fabrikken er en avleggs etterlevning fra den industrielle revolusjon.

 LES OGSÅ: Etter 16 år høster gründer av Lille Martine frukter av år med hard jobbing

Det må skapes mer rom og aksept for entreprenøren og gründeren og en mer åpen holdning til hvor, når og hvor mye folk ønsker å jobbe, slik at flere blir verdiskapere og ikke bare arbeidstagere.Vi trenger et nytt verdisett hvor det ikke er noen motsetning i å være mot utstrakt bruk av midlertidige ansettelser, og samtidig ikke ha noe ønske om å være ansatt av noen selv.

Den norske venstresiden kommer til å miste en hel generasjon potensielle velgere hvis de ikke klarer å henge med i tiden, og se behovene til hele sin befolkning.