Tryggere samfunn: «Statistisk sentralbyrås tall viser en nedgang for antallet anmeldte lovbrudd hvert år siden 2002», skriver Iwar Arnstad.  Foto: Tegning: Kjetil Strand.

Det er ikke så verst

Synes du det er mye drap og elendighet nå om dagen?

I virkeligheten har det vært en dramatisk nedgang i kriminalitet generelt og drap spesielt. På 1980-tallet var det i snitt nesten dobbelt så mange drap som nå, selv om det i dag er mange flere innbyggere. 27 personer ble ifølge politiets statistikk drept i 2016. Av de 31 gjerningspersonene (ja, noen ganger er det flere) så var 27 venner, bekjente, kjærester eller ekskjærester. Risikoen for å bli drept av ukjente er altså ekstremt lav.