Mangfold er viktig, og vi trenger en god blanding av ulike aktører som driver gode barnehager i Trondheim, skriver Gøril Linge Five. Hun leder Lademoen barnehage  Foto: Privat

De fleste private barnehager er ikke i nærheten av å kunne ta ut overskudd. Det er en evig kamp for å få budsjettet i balanse

Som leder i en privat barnehage har jeg selvfølgelig fulgt med i debatten om kommersielle aktører i bransjen. Flertallet av private barnehager er ikke i nærheten av å kunne ta ut overskudd.

LES OGSÅ: Ap vil forby utbytte i private barnehager

LES OGSÅ: Merkelig angst for kommersielle barnehager

Det er derimot en evig kamp for å få budsjettet i balanse og innfri krav som stilles for å få en godkjent barnehage.

Som private drivere i Trondheim kommune er vi prisgitt det kommunen bruker i egne barnehager.

LES OGSÅ: Halvparten av landets kommuner går til kamp mot ApNår jeg får tilskudd til min barnehage for 2017, er det på bakgrunn av regnskapstall i kommunale barnehager fra 2015 med et påslag for lønns- og prisvekst.

Og det er knappe ressurser i de kommunale barnehagene, har vi skjønt. Så ut ifra dette er det umulig å klare å legge seg opp et overskudd. Og de som eventuelt greier det må være veldig gode på forretningsdrift.

Endringer i regelverket for tildeling av det såkalte kapitaltilskuddet, fører også til at det vil være svært vanskelig for private å foreta store vedlikeholdsprosjekt, da tildeling nå foregår etter godkjenningsår.

LES OGSÅ: - Kommersielle barnehager har hatt for fritt spilleromVi har ulike tilsyn i våre barnehager, vi leverer årsmeldinger og har brukerundersøkelser. Alt dette for å sikre en god og forsvarlig drift innenfor lovverket vi er satt til å forvalte. Alt dette er offentlig tilgjengelig.

Bruker vi f.eks. ikke pengene vi har fått til å ansette nok pedagoger, vil det lyse mot alle som leser om vår barnehage. Ingen ønsker å søke en barnehage hvor pedagognormen ikke er ivaretatt. Dette er noen betraktninger som mange drivere/leder av private barnehager vil kjenne seg igjen i, antar jeg.Jeg tar heller ikke stilling til om hvorvidt utbytte skal være lovlig/ikke lovlig. Men jeg tror heller vi må ta debatten på faglig innhold. Hvem skal utøve dette innholdet og hvordan skal vi kunne gi barna våre de aller beste barnehagene uavhengig av om de er private eller kommunale?

Mangfold er viktig og vi trenger en god blanding av ulike aktører som driver gode barnehager i Trondheim.

Gøril Linge Five

Leder Lademoen barnehage