På tide med ny statlig flyttesjau

Mest forunderlig er det at det kalles «utflytting» av statlige arbeidsplasser. Som om de alle - nye som gamle - tilhører Oslo.

Mens byråkratiet vokser, har lite skjedd av nytenkning ved lokalisering av statlige institusjoner og arbeidsplasser. Det er på høy tid regjeringen kommer på banen, snart 15 år etter at Bondevik-regjeringen fikk flyttet åtte tilsyn til byer rundt i landet. Fredag kommer en plan om lokalisering av hundrevis av statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden. Det er varslet en gjennomgang av 1200 årsverk og 600 studieplasser som regjeringen vurderer å flytte. Det er blant annet signalisert at Steinkjer kan få deler av landbruksforvaltningen.

Noen voldsom flytting av makt og arbeidsplasser er det ikke, men like fullt et svært riktig og viktig grep. Det burde samtidig lages en plan for nye statlige arbeidsplasser i Oslo, ikke bare utenfor. Staten har vokst jevnt og trutt med skiftende regjeringer. Nesten ingen ting er flyttet etter den lange striden om Veterinærhøyskolen som bare skal til Ås, fem mil ut på landet.

Bondevik-regjeringens flytting var riktig, men den kostet dyrt både politisk, økonomisk og ikke minst menneskelig. Å flytte godt etablerte statlige etater er krevende. Det er langt enklere når nye institusjoner skal opprettes eller når eksisterende skal omorganiseres. Like vel er det noen ganger riktig. Arbeidstilsynet i Trondheim er et godt eksempel på en vellykket flytting, selv om den var smertefull. Det er ingen tvil om at det i dag er positivt både for Trondheim, men også for tilsynet selv. Flere uavhengige miljøer som kan tenke, se og lytte annerledes, forsterker demokratiet.

Flytteplanen som kommer er et direkte resultat av Venstres krav for å støtte regjeringens kommunepolitikk. Et sentralt punkt i avtalen mellom regjeringen og støttepartiet er at «lokalisering skal særlig vurderes i nye regionsentre, også utenom de store byene». Venstre trengte en seier, og dette var en seier som kommer hele landet til gode.

Maktfordeling, som også geografisk avstand kan gi, er en stor fordel - ikke en ulempe.