Johan Tirens maleri Lappar tillvaratager skjutna renar ses gjerne som et politisk maleri, og skildrer en hendelse fra Härjedalen på 1800-tallet. Maleriet viser samer som tar hånd om rein som er skutt ned av «Brukspatron» William Farup ved Ljusnedals bruk, etter at reinsdyrene hadde forvillet seg inn på hans eiendom. 

Folkefest og finnjaging

Én dag feirer man sitt urfolk i nasjonale former, og neste dag raserer man deres reinbeiter. Norsk samepolitikk er langt fra renhårig i jubileumsåret 2017.

I begeistringens rus etter den samiske jubileumsuka blir man håpefull for framtiden. Byen omfavnet samisk kultur og oppfylte sine vertskapsforpliktelser til det fulle. Til tross for kjipe forsøk på å strøype en rekke språktilbud fra sittende regjering, går mye i riktig retning også på nasjonalt plan. De samiske språkene er igjen i vekst og språkbarnehagetilbud etableres flere steder i landet, nå også i Trondheim. Sakte begynner politikken å preges av en etterlengtet anerkjennelse av at de som har bebodd denne steinura like lenge som oss med bondeforfedre, også skal behandles som fullverdige borgere. Det tar tid å bygge et anstendig samfunn, men det siger i riktig retning. I alle fall kulturpolitisk.