Staten kaster penger etter folk som kan betale selv

Det er ingen mening i at fellesskapets penger skal brukes på folk som har god råd og kan betale selv.

Når det er tid for lønnsoppgjør i Adresseavisen, hevder jeg med styrke at jeg tjener for dårlig. Det vil jeg fortsette å mene. Når det ikke er lønnsoppgjør, det vil si det aller meste av året, koster det meg ikke mye å innrømme at jeg, målt mot mange andre i samfunnet, har en god inntekt. Velfortjent, selvsagt ...