Fulle sykeshus: St. Olavs og Orkdal har avlyst operasjoner på grunn av overbelegg som følge av at mange har blitt influensasyke. Overbelegg er mer regelen enn unntaket. Det øker risikoen for komplikasjoner og død, mener artikkelforfatteren.  Foto: Jens Petter Søraa

Mennesket er ingen Toyota

Norske sykehus bygges ned. St. Olavs er regelmessig overfylt, og det er ikke nok plass til pasientene. Det er noe galt med våre lederes virkelighetsoppfatning.

Nylig presenterte direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge en visjon om framtidas helsetjenste. Det skal være pasientens helsetjeneste (som om det var noe nytt), og tjenesten skal være god, tilgjengelig og forsvarlig. Dessverre går den faktiske utvikling i motsatt retning. Dette er åpenbart for alle som har sin gang på St. Olavs hospital som vakthavende leger og sykepleiere. Sykehuset er regelmessig overfylt, det er ikke nok plass til pasientene. Det er noe fundamentalt galt med våre lederes virkelighetsoppfatning.