En lukket avdeling med 16 senger ved Østmarka psykiatriske sykehus er foreslått nedlagt.  Foto: Morten Antonsen

Betenkelig å kutte hjelp til unge psykisk syke

Tilbudet til unge mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser, står i fare for å bli kraftig redusert. En lukket avdeling med 16 senger ved Østmarka psykiatriske sykehus er foreslått nedlagt. Isteden skal pengene brukes på andre områder som er underdekket. Å ta fra en sårbar og utsatt pasientgruppe for å finansiere et bedre tilbud til andre pasienter, er en fremgangsmåte som ofte skaper flere problemer enn den løser.

Det er Liv Sjøvold, divisjonssjef ved St. Olavs Hospital, som foreslår å legge ned spesialpost 3 på Østmarka. Hun vil flytte halvparten av sengene til Nidaros distriktspsykiatriske senter og opprette en lukket avdeling der. Realiteten er likevel at psykiatritilbudet blir redusert med 16 senger og at antallet senger på lukket avdeling blir halvert. At det skal satses mer på poliklinisk dagtilbud og ambulante team, er positivt, men erstatter ikke det som forsvinner.

Like bekymringsfullt som svekkelsen i kapasitet er det at det er tilbudet til de yngste pasientene som blir dramatisk redusert. Spesialposten ved Østmarka behandler personer i alderen 18 til 25 år som er i ferd med å utvikle psykotiske lidelser eller andre alvorlige tilstander. Ved tidlig og spesialisert behandling er det i mange tilfeller mulig å forhindre at hele livet blir ødelagt.

LES OGSÅ: Mental helse bekymret

Når divisjonssjefen gir uttrykk for at hensikten med nedleggelsen er å gi tjenesten på et nivå som er «tilstrekkelig», går hun langt i retning av å indikere at tilbudet i dag har unødvendig god kvalitet. Vi har forståelse for at det i helsevesenet er nødvendig å prioritere og å flytte på ressurser. Men vi er sterkt i tvil om det er riktig at slike grep skal gå ut over en pasientgruppe som i mange sammenhenger lenge har vært dårlig behandlet. Det er også svært uheldig hvis et sterkt fagmiljø blir ødelagt.

Les også kronikken "Unge med alvorlige psykiske lidelser rammes"

I tillegg til de menneskelige belastningene, har psykoselidelser blant unge voksne en betydelig samfunnsøkonomisk omkostning, særlig hvis sykdommen utvikler seg til å bli kroniske plager. Lenge har politikerne sagt at innsatsen innen psykiatrien skal økes. Det bør være en viktig retningslinje når forslaget om kutt til slutt skal behandles av styret ved St. Olavs Hospital.