Jordvern: «Det hviler et særlig stort ansvar på de lokale politikerne i Trondheimsregionen, på Jæren og i kommunene rundt Oslofjorden. Det er i disse områdene vi har størst utbyggingspress og hvor de mest produktive jordbruksarealene ligger» skriver kronikkforfatterne. Bildet viser Jakobsli gård, med Ranheim og Trondheimsfjorden i bakgrunnen. 

Vern av matjord er kommunenes ansvar

8. desember 2015 vedtok et enstemmig storting at jordvernmålet skulle styrkes betydelig.

Mens vi i 2015 omdisponerte 6300 dekar dyrka mark til utbyggingsformål skal vi i 2020 ikke omdisponere mer enn 4000 dekar dyrka mark per år. Kommunepolitikerne i Norge har en avgjørende rolle for å oppfylle en slik strategi. De er nødt til å gå noen ekstra runder med seg selv før de beslutter å gjøre dyrka jord om til boligarealer eller næringsområder.