Solid: Her lages tidskapselen som skal legges ned på Østmarka og åpnes om 100 år. Til venstre Marius Odden Saltløkk og Kent Roger Barstad i Verkstedpartner AS. 

Tidskapsel – fortellinger til framtida

Våren 2017 vil nye Østmarka stå ferdig. Dette vendepunktet i psykiatrihistorien vil vi markere med å plassere en tidskapsel i det nye bygget.

«De aller sykeste psykiatripasientene plasseres i gammeldagse og nedslitte bygninger. De trange forholdene utfordrer taushetsplikten og pasientenes privatliv,» sa Pål Sandvik, avdelingssjef på Østmarka, til Adresseavisen 16. januar 2013. Avisa ble med på omvisning i bygninger som var uegnet til akutt syke pasienter – og skrev dagen etter at Trondheim fikk et topp moderne sykehus, mens psykiatrien ble borte på veien.»… At så syke mennesker må behandles i så dårlige lokaler, det holder ikke,» sa direktøren for St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo, til Adresseavisen to dager senere. Engasjementet var vekket. De gode historiene i psykisk helsevern – det er faktisk mange – når ofte ikke opp. Men denne gangen ble pressens hunger etter dårlig nytt i psykiatrien til stor glede for mange. Det skal de ha.