Nettdebatt: «Ofte regjerer nettrollene i kommentarfeltet og egne innlegg drukner i «diskusjonen». Det igjen kan gi en følelse av maktesløshet og man ønsker ikke å stille seg lagelig til hugg» skriver dagens Signert-skribent. 

Vi trenger en ny politisk plattform for barn og unge

Mange ungdommer vil være med i debatten uten å være politisk aktiv i et parti.

De fleste ungdommer som vil engasjere seg politisk har mer eller mindre et valg – å delta i en politisk ungdomsorganisasjon.