Vestbredden: Da går vi. Ungene først og vi etter. Det er virkelig øde her; bare stein og sand så langt øyet kan se. Og en gjeter på tur med sauene sine, skriver Beathe Lerdahl. Hun følger palestinske barn til skolen.   Foto: Beate Lerdahl

På skolevei….

Det er tidlig morgen. Disen ligger lavt over åsene. Vi er i South Hebron Hills – i det bibelske Judea. Også kalt Vestbredden, eller area A, B eller C, etter oppdelingen ifølge Osloavtalen i 1994. Sjelden har vel uttrykket «kjært barn har mange navn», kommet mer til sin rett enn nettopp her.

Bilen humper seg av gårde på steinete veier. Her – i ingenmannsland mellom area A og C, er det ingen som tar ansvar for veivedlikeholdet. Det bærer bilen tydelig preg av. Jeg må innimellom holde på dashbordet for at det ikke skal ramle i fanget på oss, og rett som det er må vi ut av bilen for å lukke bagasjelokket som stadig spretter opp.