Bivirkning: Ny forskning viser en klar sammenheng mellom bruk av antidepressiva og ulike hormonelle prevensjonsmidler, som for eksempel p-plaster. 

Prevensjon med tung bismak

Mange jenter og unge kvinner sliter med psyken på grunn av prevensjonen de bruker.

Det var nylig FNs internasjonale Jentedag. En fin dag til å rette søkelyset på at mange av de over en milliard jentene i verden fortsatt har en vei å gå før de oppnår rettigheter som gutter kan ta for gitt. Vi har fortsatt våre svin på skogen her i vår moderne del av verden også, dessverre.

Ny og solid forskning fra Danmark viser en klar sammenheng mellom bruk av antidepressiva og ulike hormonelle prevensjonsmidler!

Det har vært teorier om denne linken før, men dessverre har det ikke blitt tatt tilstrekkelig på alvor, at så mange jenter og unge kvinner sliter med psyken på grunn av p-pillene de tar eller spiralen de får satt inn.

Som fastlege skriver jeg ut mange pakker med p-piller ukentlig, setter inn spiraler og prevensjonsstaver, og det er opplest og vedtatt at dette er en av de store godene ved å være en moderne jente og kvinne, at vi har fri rett til prevensjon og et selvstendig valg i forhold til vårt sexliv.

Det har også vært satset massivt fra helsemyndighetene i det siste, på å få flere unge jenter til å bruke langtidsvirkende prevensjon, for å få ned aborttallene. Blant annet fikk helsesøstre og jordmødre rett til å forskrive og sette inn slik prevensjon fra i år. Det er veldig bra at tiltak blir gjort i forhold til de store aborttallene vi har, men jeg har noen tanker om dette allikevel.

Visste du at barn i Trondheim er overraskende positive til insekter som framtidens mat?


Det er ikke få ganger jeg har reagert på hvor mange unge kvinner og tenåringsjenter som er triste, har svingende humør, nedsatt sexlyst, der vi har diskutert om disse plagene kan komme av p-pillen eller prevensjonen de bruker.

Men det har ikke vært noen som har skrevet eller sagt mye om det, til tross for at Felleskatalogen opplyser om at både nedstemthet og nedsatt sexlyst er vanlige bivirkninger.

Vi leger har sikkert vært for dårlige til å snakke om det, og myndighetene hjelper oss i alle fall ikke med denne viktige informasjonen; til og med etter at denne store studien kom ut har det vært påfallende stille.

Det blir også vanskeligere for oss fastleger å linke psykiske symptomer til prevensjon, om helsesøster foreskriver, når vi faktisk ikke får informasjon om at vår pasient har startet med det. En av lavterskeltilbudets slagsider; en annen, men samtidig en relevant og viktig diskusjon.

Jentene skal altså fortsatt være den med hovedansvar for å beskytte seg mot uønsket svangerskap. Guttene slipper billig unna, selv om de faktisk er fruktbare hver eneste dag, mens jentene bare er fruktbare en knapp uke i måneden.

Les også debattinnlegget: «Jeg synes det er topp å være kvinne i et mannsdominert yrke, og det fører med seg flere fordeler»


Hvordan hadde verden sett ut om det hadde vært menn som måtte ta ansvar for prevensjon, ved å påføre seg nedsatt libido og humør? Det er mange fasetter her, som gjør at det er ubehagelig å forholde seg til.

Den solide forskningen fra Københavns Universitet forteller oss om et stort problem, der risikoen for klinisk depresjon er så mye som 40 prosent høyere ved bruk av hormonell prevensjon enn om man ikke bruker det!

Og det som er enda mer tankevekkende og uhyggelig å tenke på, er at det er den langtidsvirkende prevensjonen med bare Gestagen (uten Østrogen) som gir høyest risiko for depresjon. Altså hormonspiral og prevensjonsstav; akkurat de prevensjonsmidlene myndighetene vil at vi skal sette inn på unge kvinner!

Enda mer tankevekkende er at det er de yngste kvinnene, altså tenåringsjentene, som er mest utsatt for depressive bivirkninger.

Denne forskningen må være en ordentlig strek i regningen til helsemyndighetene, som har jobbet så hardt for å få jentene over på langtidsprevensjon, og på lavterskeltilbud. Kommer de på banen og snakker om dette dilemmaet?

Et søk på Legemiddelverket, og jeg finner ikke ett ord om den nye store studien. Jeg leser heller ikke noe om nedstemthet eller sexlyst i de fine og fargerike brosjyrene vi gir ut til jentene, for å «selge inn» p-stav eller spiral, eller p-piller for den del.

Jeg vil understreke at det for de fleste går helt fint å bruke prevensjon, og at man ikke må slutte uten videre! Men vi må ta innover oss at enkelte kanskje slutter fordi de kjenner ubehag, og at dette igjen øker risikoen for uønsket svangerskap og abort? Da er vi like langt…

kari.l.mogstad@gmail.com

Hør vår podcast «OmAdressert» som besøker klasse 10C på Charlottenlund ungdomskole for å få vite mer om hva ungdommen tenker rundt skole, kroppspress, amerikanske soldater på Værnes og om de frykter en kald krig.

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.