Åpningen: Kjell A. Storeide (fra venstre), nærings- og handelsminister Sylvia Brustad, Stein H. Annexstad, statsminister Jens Stoltenberg og ordfører Rita Ottervik under åpningen av det statlige investeringsselskapet Investinor i 2009. Nå har dagens regjering foreslått dramatiske kutt i virksomheten. 

Historisk dårlig innovasjonspolitikk

Forslaget om å ødelegge Investinor er så dumt at jeg nekter å tro regjeringen mener det er god nasjonal innovasjonspolitikk. Det må ligge noe annet bak.

Helt ut av det blå. Uten noen form for offentlig debatt, ble de dramatiske kuttforslagene i Investinor lagt fram torsdag 6. oktober. Endringene ble ikke viet nevneverdig oppmerksomhet under selve offentliggjøringen av statsbudsjettet for «flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag».