Ole Petter Bjørseth og arkitekt Knut Selberg vil at storhallen skal bygges på sluppen. FOTO: RUNE PETTER NESS 

Trondheim fortjener å få Øya tilbake, og et mye bedre idrettstilbud på Sluppen

Politikerne bør følge byutviklingskomiteens vedtak om å åpne for omkamp når forutsetningene for byggeprosjektet har endret seg. Nå virker det mest fornuftig å bygge Trondheim Spektrum på Sluppen.

I saken om utbygging av Trondheim Spektrum, har det blitt gjentatt mange ganger at løpet er kjørt. Utbyggingen på Øya er politisk vedtatt og kritikk blir avfeid med at kritikerne ikke forstår seg på politiske prosesser.