Rypejakt: «Mange peker på en enkelt årsak når tilbakegangen i rypebestanden skal forklares, og ulike aktører har gjerne sine favorittforklaringer» skriver kronikkforfatterne.   Foto: Richard Sagen

I enkelte år bør jakta være sterkt begrenset, og kanskje også avlyses

Hvorfor går rypebestanden tilbake?

Hver høst når rypejakta nærmer seg fylles media av oppslag omkring utsiktene for årets rypebestand ulike steder i landet, sammen med synspunkter på hvordan man best bør forvalte rypebestandene på en bærekraftig måte.