Elever og leger syter og klager over at samfunnet stiller krav

Elever og leger tviholder på pudding-samfunnet når de protester mot de nye fraværsreglene.

Elever, nå i allianse med fastleger, syter og klager over at det blir stilt krav til dem som går i videregående skole. Først til et grunnleggende premiss for denne pudding-øvelsen, der skoleelever skaper køproblemer ved legekontorer: Elever ikke ha legeattest fordi de er blitt syke.

Mye styr:

Mye styr: "Alle" på Katta, også lærerne er kritiske til fraværsreglene, sier Tyra Joarsdottir, Bergljot Jullumstrø Hansen, Maria Glørstad og Ulvhild Hunstad Løwø.  Foto: Kim Nygård