Studieavgift: Steinar Westin stiller seg kritisk til forslaget om «en moderat studieavgift»   Foto: Linda Haug

Bare «en moderat studieavgift»?

Med ulike slags argumenter hører jeg at det reises innvendinger mot at høyere utdanning i offentlig regi bør være gratis. Har vi glemt hvorfor «lik rett til utdanning» og «gratisprinsippet» har så bred politisk støtte her til lands?

En gang iblant har jeg utfordret medisinstudentene våre med å spørre dem hva de betaler for å få studere ved vårt NTNU.