Tegning av nye NTNUs campus: Kjetil Utne mener utbyggingen er en stor mulighet for Trondheim som kulturby. Tegningen er en mulighetsstudie, ikke konkrete planer.  Foto: Svein Inge Meland

Kultur for kunnskap og innovasjon

Når Trondheim skal utvikle bydelene Nyhavna og Øya vil kultur, mangfold og toleranse for annerledeshet være nøklene til suksess.
For en tid siden gikk jeg en runde på Dragvoll en lørdag ettermiddag og jeg telte hele tre biler på parkeringsplassen utenfor universitetet. Mye bedre er det ikke ved NTNU på Gløshaugen. Vårt universitet er i altfor stor grad uten aktivitet utenfor ordinær arbeidstid. Felles NTNU-campus rundt Gløshaugen gir oss mulighet for å gjøre noe med det.