Åker: Et vedtak i bystyret en regnfull kveld kan ødelegge matjord naturen har brukt tusenvis av år på å bygge opp. 

Trist, trist, trist

Bondens marked i Trondheim er landets største, og kundene strømmer til Mathallen. Samtidig lar flertallet i bystyret kortsiktig profitt for noen få utbyggere ødelegge den beste matjorda for alltid.

Denne jorda er den viktigste ressursen vi har når vi skal produsere mer mat til en voksende befolkning. Å ta vare på denne jorda er den største miljøutfordringa vi har i dag. Å beskytte denne jorda mot utbygging, slik at generasjonene etter oss har mulighet til å dyrke sin egen mat, krever langsiktig planlegging og ryggrad til å stå imot kortsiktig press fra rike utbyggere.