Leangen: Et egnet sted for den nye storhallen i Trondheim, mener skribenten. 

Heller ny storhall øst for byen?

Argumenter mot ny storbyhall på Nidarø skulle være unødvendig. Forslaget er hinsides all god byplanlegging og burde ikke tas alvorlig.

Men mange som bestemmer i byen sluker visst alle forslag som blir lagt på bordet, enten de er gode eller dårlige, alt fra superbusser, til kanskje førerløse små kjøredoninger. Og når lille Trondheim ikke har plass til flere kjøretøy i gatene, ei heller tunneler og rundkjøringer under jorden, da kommer forslaget om taubane i luften til kanskje en storbyhall på Nidarø.

Debatten om Spektrum skal bygges på Øya engasjerer alle og enhver: Direktør for E.C. Dahls Eiendom: Spektrum til Brattøra?

Nidarø bør «fredes» både for haller og privatboliger. Store utbyggingsplaner må ikke godkjennes før alle sider av saken er belyst, og det bør ikke skje gjennom media, men ved at fagpersonene og politikerne vet hva de holder på med. Har noen kastet et blikk på hva som forgikk der på Nidarø under Trøndelagsutstillingen i 1930, med masse mennesker? Nå for tiden skal jo det meste under tak. Innbyggertallet var ikke så stort den gangen, men det kom hærskarer av folk med båter og tog.

Samme dag som Adressa annonserer et debattmøte om storbyhall på Nidarø, skriver avisa om problemet med bobiler i Klostergata på Nidarø. Hvorfor ikke gi bobilene andre plasser, f.eks. ved sjøkanten i Malvik, med turistbillett på buss til byen?

Adresseavisen mener: Det er ingen skam å snu - selv ikke for politikere

Området Trondheim – Malvik kan utnyttes bedre, også for å gi kortere vegforbindelse til en storhall mellom dagens to fylker, og til flyplassen. Her kan det også bygges hall med parkeringsplasser både i kjeller og på tak. Her er hovedinnfartsveien godt utbygget. (En storbyhall med utendørs arena for sirkus og konserter, kan vel også slå til med en travbane). Hva med Nidarø? I min tid på Katta på slutten av 50-tallet hadde vi idrettsdag på Øya, med skøyteløp om vinteren og friidrett om sommeren, alt utendørs. Gjør Trondheim til en triveligere by å bo i igjen.

Adresseavisen avholder paneldebatt, åpent for alle: Hvor høyt vil du ha det?