I fremtiden kan eksport av plusshus være Norges primærnæring skriver skribentene. 

Plusshus som den nye oljen

Danmark har vindkraft, Tyskland har solkraft. Plusshus kan bli Norges neste store eksportartikkel.

Dette er Powerhouse-samarbeidets innspill til regjeringens ekspertutvalg som til høsten legger fram sin strategi for grønn konkurransekraft. Vi kan bruke vår spisskompetanse innen klimavennlige bygg til å levere klimaløsninger til resten av verden, og bygge en ny stor grønn norsk næring.