Trondheim Spektrum: Byutvikling i trondheim er tydeligvis lite planlegging, ingen debatt og mangel på svar av sentrale spørsmål, mener skribenten. 

Byutvikling på trøndersk

«Ny beplantning vil dempe inntrykket» og «Rådmannen finner nok en løsning på trafikken». Er det dette som er trøndersk byutvikling?

Det er synd at Marek Jasinski ikke får kritiske oppfølgingsspørsmål til bagatelliseringene han serverer i Adresseavisen 6. juli. «Ny beplantning skal dempe inntrykket» av at det planlagte nybygget til Trondheim Spektrum plutselig har fått vokse seg 28 meter høyt. Er Arbeiderpartiets mann seriøs?

Planer for trafikkavvikling foreligger ikke, men dette «vil sikkert la seg løse», tror Jasinski, som uttaler at dette er en av de viktigste byutviklingssakene i Trondheim i vår tid. Da bør alle forhold rundt utbyggingen være skikkelig belyst og planlagt, og alternativer må være grundig vurdert.

Ingrid Skjøtskift (H) gikk tirsdag ut mot utbyggingen av Øya. Her er kronikken som blusset opp debatten igjen.

Men Jasinskis svar, og Lykke og Gunnes’ uttalelser forleden, røper at det er mye våre styrende politikere ikke har tenkt så nøye gjennom. Likevel ivrer de for å komme i gang, og med minst mulig debatt. Nidarøområdet har mange kvaliteter, men få innbyggere. Derfor har det lyktes å få saken rimelig friksjonsfritt gjennom systemet uten særlig ekstern støy. For en utenforstående virker det imidlertid helt uforståelig at ingen ansvarlige hos rådmann eller i formannskapet stilles følgende sentrale spørsmålsrekke, som angår alle i Trondheim, ikke bare beboere på Øya:

Hvordan skal en utbygging til en halv milliard kroner bære seg økonomisk? Hvor store inntekter må Trondheim Spektrum ha årlig for å kunne betjene lånene sine?

Selv i dag, med ganske lav belåning, har Trondheim Spektrum gått med millionunderskudd to av de siste tre årene. Med et lån på flere hundre millioner – hvor mye må man omsette for årlig for å gå i pluss, og hva vil det bety for halleien? Eller med andre ord: Hvor mye mer vil idrettslagene som leier måtte betale per treningstime i nye Spektrum?

Kommentator Jonas Skybakmoen er ikke like skeptisk og kommenterer Ingrids utspill her

Hva skjer med budsjettene til kultur og idrett for øvrig dersom Trondheim Spektrum fortsetter å generere millionunderskudd på driften, bare i større omfang enn i dag? Kan noen sentrale politikere og ansvarlige fra rådmannen svare på det?

Hvor mye vil det koste å løse de «trafikale utfordringene», og hvordan skal de løses?

Dersom Klostergata skal kunne takle økt tungtrafikk, vil det tas areal fra eiendommene langs hovedåren til Trondheim Spektrum? Det kan bli kostbart, og antagelig blir innkrevingstiden for Miljøpakken med et pennestrøk forlenget enda noen år for å finansiere infrastrukturtiltakene.

Men dette er trondhjemssyndromet i byutviklingssaker: viktige saker for byens utvikling skal presses gjennom – med Ap i spissen – uten ordentlig utredning, med demokratiske skinnprosesser, ofte med økonomiske konsekvenser man ikke skuer omfanget av. Skjøtskift drar i nødbremsen. Det bør flere gjøre.

Spektrum engasjerer også andre, her er to: Uhyrlige dimensjoner på den nye hallen på Øya, Denne mastodonten ved elva vil ødelegge Trondheim