Britannia Hotel: Hotellet stenger torsdag, og de ansatte må gå. Kirsten Renaa ønsker å gi en siste hilsen. 

«Alle traff vi ektefeller her – og det har vært mange»

Torsdag stenges dørene på Britannia Hotel og alle ansatte ved bedriften må gå fra borde

Som en av nestorene blant arbeidstakerne og som hovedtillitsvalgt i Britannia Hotel har jeg lyst til å si noen ord på vegne av oss ansatte, når vi nå skal takke farvel til arbeidsplassen vår.