Frøya: Kamskjelldykking. Vladimir Lobanov (39) 

Dykkernes sikkerhet må bedres

Antallet alvorlige dykkerulykker i kamskjellnæringen bekymrer. Næringen må ta et krafttak og Arbeidstilsynet skal bidra med flere tilsyn, og skal vurdere om regelverket må bli tydeligere og strengere.

Arbeidstilsynet vil gi honnør til Adresseavisen som setter dykkernes sikkerhet på dagsorden. Reportasjeserien «Kamskjelldykkerne» bidrar til å belyse hvor kompleks og risikofylt denne næringen er, og hvor stort behovet er for at dykkernes sikkerhet blir bedre ivaretatt. Næringen selv, arbeidsgivere og oppdragsgivere har et stort og viktig ansvar for at flere ikke mister livet på dypet.