Økomål: Det mangler virkemidler for å øke økologisk matproduksjon, skriver artikkelforfatteren. Jostein Trøite, leder i Oikos (Økologisk Norge), krever handling.  Foto: Leif Arne Holme

Få tiltak for mer økologisk mat

Innen 2020 skal 15 prosent av produksjon og forbruk av mat i Norge være økologisk dyrket. Det kommer ikke til å skje.

Politikk er å sette mål og finne de virkemidler som er egnet for å nå målene. Den første målsettingen for økologisk landbruk fikk vi med Bondeviks første regjering i 1999. Den gang så man fram til 2010 og sa at innen den tid skulle 10 prosent av produksjon og forbruk av mat være økologisk produsert. Bondeviks andre regjering økte denne målsetningen i 2005 til 15 prosent innen 2015. Det er fristende å tenke seg at prosentmålene ble satt fordi de stemte overens med årstallet målet skulle nås – 10 prosent i 2010 og 15 prosent i 2015. Det er selvsagt en artig måte å sette mål på, men samtidig langt fra å kunne sies å være kunnskapsbasert. Det er mest å tenke på et tall.