Det er med statlige utgifter som med brunsnegler. Det er vanskelig å bli kvitt dem

Brunsnegler er kommet for å bli, men oljefondet kan være en forbigående stolthet og rikdom, hvis det ikke tenkes nye kloke og fremsynte tanker.

For 20 år siden ble det satt inn vel 1,9 milliarder kroner i oljefondet. Det ble det første innskuddet i fondet, som siden har vokst til himmels. I dag er det verdens største fond i sitt slag. Plassert i aksjer, obligasjoner og eiendommer utenfor Norge, har oljefondet verdier for cirka 7200 milliarder kroner. Det blir 1,4 millioner til hver av oss. Om lag halvparten av verdiøkningen på de årene skyldes nye innskudd av oljeinntekter. Resten kommer fra avkastning på investeringene. Norge er i en økonomisk situasjon som alle andre land kan misunne oss. Ideen om å spare oljepenger ble lansert offentlig første gang i 1983 i en utredning som ble ledet av senere sentralbanksjef Hermod Skånland. Fondet ble etablert i 1990 og det første innskuddet skjedde altså seks år senere.