Trondheim parkering har åpnet en bobilparkeringsplass på den gamle tomta til Tollpost ved Dora på Nyhavna. Her skal det bli plass til 50 bobiler som kan stå inntil fem dager.

Vi er tre campingaktører som har uttrykt bekymring for dette. Vi er ikke skeptisk til bobilparkering i seg selv, men til bobilparkering med overnatting.

Med mulighet til å stå parkert med bobil i fem dager blir bobilparkeringen i realiteten en campingplass.

LES OGSÅ: Skal bobileiere få overnatte hvor som helst?

Norske campingplasser er pålagt mye, blant annet inngående rapportering til Statistisk sentralbyrå. Det krever ansatte. Campingplassen på Nyhavna slipper dette. Den slipper også å betale markedsleie for tomta. Private campingbedrifter har store kostnader til drift, og de har grunninvesteringer som skal forsvares. Er det riktig at campingplassen ved Dora får billigere drift og subsidiert lavere grunnleie enn de private? Nei. Det er urettferdig, konkurransevridende og det vi på løkka i gamle dager kalte feige lag.

LES OGSÅ: Bobilmafian opplever det som status å ligge først i kolonnen

Bobilparkering i Trondheim sentrum er nødvendig, men ikke til overnatting. Trondheim Parkering behøver kun å dekke de grunnleggende behovene bobilene har i byen. Det er muligheten til å få parkert og frihet til å handle og se seg rundt. Hvis bobilene i tillegg får et tilbud om påfyll av strøm og vann, samt tømming av kloakk, er det topp.

Løsningen er at Trondheim kommune begrenser tilbudet om bobilparkering til for eksempel fem timer. Da vil ikke kommunen drive overnattingsvirksomhet i direkte konkurranse med campingnæringen.

Les også: Kritisk til den nye bobilparkeringsplassen som fredag åpner på den gamle tomten til Tollpost på Nyhavna.

Hvis bobilparkeringen ved Nyhavna derimot blir en overnattingsplass, forventer vi at den opererer på like vilkår med campingplassene. Avkastningen må også kunne forsvare de reelle tomteverdiene.

Det forekommer aldri at alle campingplasser rundt Trondheim har fullt belegg samtidig. Campingene er heller ikke langt unna sentrum. Storsand Gård Camping er lengst unna, og derfra er det mindre enn 15 minutter med bil til Nyhavna.

Campingene i og rundt Trondheim er ikke campingplasser i tradisjonell forstand. De er skysstasjoner med gjennomsnittlig liggetid på under 20 timer. Slik sett vil campingplassen på Nyhavna operere i direkte konkurranse med de private.

Bobilparkering i offentlig regi og nærliggende campinger bør kunne utfylle hverandre, ikke slå hverandre ned.

Gård Camping er lengst unna (17 km) og det er mindre enn 15 min med bil til Tollposttomta. Bobilparkering i offentlig regi og nærliggende campinger bør kunne utfylle hverandre, ikke slå hverandre ned.

Den nye ordningen ble også kritisert i formannskapet i Trondheim sist tirsdag.