foto
Leüthenhaven er ideelt egnet for hele eller deler av senteret for de kreative fagene som skal romme Kamd, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

NTNU bør rette blikket mot Midtbyen