Lær av Hitra kommune! De har startet et unikt opplegg for ansatte og innbyggere med helseplager. Den kommunale treningsklinikken har bidratt til en tydelig nedgang i sykefraværet.

Blant de som arbeider med helse, omsorg og renhold i Hitra kommune, var sykefraværet svært høyt. Det er bakgrunnen for at treningsklinikken ble opprettet i 2015. Etter et drøyt år gikk sykefraværet ned fra over 15 prosent til vel 12 prosent, og det er fortsatt på vei nedover.

LES OGSÅ: Sykefraværet stupte da kommunen tok grep

At trening gjør deg friskere og mer opplagt og kan være bedre enn medisin mot mange sykdommer, har de fleste fått meg seg. Likevel er det fortsatt få arbeidsgivere som tar konsekvensen av dette ved å lage egne treningstilbud for ansatte.

Overraskende nok er det også varierende kompetanse blant helsepersonell om hvordan trening systematisk kan brukes i behandling av pasientene. Det var bakgrunnen for at Helsedepartementet og Helsedirektoratet for ett år siden opprettet et nasjonalt kompetansesenter «Trening som medisin» ved St. Olavs Hospital.

Senteret vil bruke tilbudet på Hitra som et eksempel overfor andre arbeidsgivere som vil redusere sykefraværet. På mange arbeidsplasser er det lagt til rette for fysisk aktivitet i arbeidstiden, og mange steder er det egne treningsrom. Problemet er at dette ofte først og fremst blir benyttet av dem som fra før er i best fysisk form. De som er sykemeldt eller i dårlig form, har mer nytte av et mer målrettet tilbud, slik man har fått til i Hitra kommune.

Bare én av fire voksne nordmenn oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger på dette området. Mange trener mer enn før, mye mer enn det som er nødvendig for å ha god helse, men enda flere beveger seg mindre enn noen gang. Selv om alle har et ansvar for egen helse, er det mye som kan gjøres på arbeidsplassen.

Den økonomiske gevinsten er svært stor. Hitra kommune og Nav har til nå spart cirka 4 millioner kroner. Hvis hele den norske befolkningen hadde blitt fysisk aktiv, ville den årlige velferdsgevinsten, ifølge Helsedirektoratet, bli på rundt 240 milliarder kroner. At en kommune bruker penger på noe staten sparer mest på, kan være et tankekors, men den viktigste gevinsten er likevel at folk får bedre helse og et bedre liv.