foto
Regjeringen vurderer å innføre en egen lakseskatt, en såkalt grunnrentebeskatning, for tilgang på naturressursene langs kysten. Den må i såfall være forutsigbar og ta høyde for selskapenes lønnsomhet. Foto: Illustrasjonsfoto: Jens Søraa

Ikke urimelig med egen lakseskatt