Etter å ha arbeidet et langt liv som sykepleier, ser jeg at det strammes mer og mer til rundt dette yrket.

Det er snart ikke mer å hente på selve arbeidsoppgavene som utføres. Vi er så få på jobb og har fått så mange tilleggsoppgaver at arbeidsdagen oppleves som et eneste langt løp for å komme i mål.

Vi utfører absolutt alt, fra stell og medisingiving, behandling og utskriving. Vi bruker mye tid på planlegging, oppsummering og dokumentasjon. Vi vasker senger og lager mat. Hva gjør man da når det ikke er flere oppgaver å legge på skuldrene våre?

Da foreslår man å effektivisere overlappingstiden. Det vil si at arbeidsdagen på dag- og kveldsskift blir 15 minutter kortere.

Dette vil medføre at en sykepleier i 100 prosent stilling, med arbeid hver tredje helg og halvparten av alle høytidsdager, får den store gleden av å få åtte ekstra arbeidsdager i året! Helt uten ekstra lønn, da timetallet blir som før. Vi snakker 2017 på St. Olavs Hospital!

Les også: Sykepleiere reagerer kraftig på at St. Olav vil kutte et kvarter ved vaktbytte - frykter for pasientsikkerheten

Dette er bare et av flere mulige sparetiltak som nå legges frem for oss fra høyeste hold. Det kommer som et lite spark i siden, et stikk av sprøytespissen du stakk deg på en gang eller to, eller som en bølge av noroviruset du kledde deg inn til og ut fra gang etter gang. Sykehuset, med alle sine ledere og konsulenter og prosjektgrupper – dette må da være en spøk?

Det settes ned en arbeidsgruppe som skal lage felles mal for rapportgiving / overlevering av pasientinformasjon fra skift til skift. Hvordan kan et moderne sykehus finne på å bruke tid og ressurser på dette?

Avdelingene er selv i stand til å ta ansvaret for å finne den mest hensiktsmessige måten å gjøre dette på. Vi har et pasientjournalsystem som vi legger ned mye arbeid i. Dette skal brukes for å oppdatere oss om pasientene.

I praksis vil «effektiviseringen» si at alt vi har av få ekstra fridager pga. turnusarbeid forsvinner!

Dette er det jo bare å ta av seg hatten for. Senvakt mandag og tirsdag. Dagvakt onsdag og torsdag. Senvakt fredag og lørdag. Dagvakt søndag, mandag og tirsdag. Hele ni dager i strekk ble gevinsten før jeg tar en fridag. Familie er det bare å se langt etter.

Les også: Opphavet til kroppene i «Body Worlds» stammer fra et donasjonsprogram

Les også: Som sykepleier gjennom mange år har jeg vært vitne til en trist utvikling: Flukten fra helsevesenet

Ingeniøren har gjerne jobbet 15 minutter ekstra daglig, for så å få fri alle inneklemte dager i jul, påske og mai. Ingeniøren har også fem uker fri i tillegg til høytidene.

Sykepleierne opplever at de ikke har det. Vi tar ut fire uker om sommeren. Med to arbeidshelger i denne perioden, må du på St. Olavs Hospital ta den ene helga igjen. Dette betyr at når du begynner på igjen etter ferien, arbeider du tre av fire helger. Og nå kan det bli enda flere dager i sykepleiesekken.

Den femte uka oppleves ikke som en femte uke. Den er skviset inn til at det , om du er heldig, gjenstår tre dager til høsten. Helg kan den femte uka ikke berøre. Det regnes timer og minutter, for det skal ikke gis en time mer enn man har krav på.

Opptatt av debatt? Les også: Sensasjonelt steinfunn i Meldal kan være med på å finne liv på andre planeter

Avspasering? Det strammes inn og er ikke lett å få avviklet.

Vi føler oss lite respektert som yrkesgruppe. Det tærer på humøret og evnen til å tenke klart. Det blir lettere å gjøre feil og setter pasientsikkerheten på prøve. Men fortvil ikke. Vi har jo et pasientsikkerhetsprogram!

Seniordager kan bare benyttes når det passer avdelingen. Får du ta en seniordag, er det ikke lov å leie inn erstatning for deg. Kurs og tid innlagt i arbeidsdagen vår for å gjennomføre pålagte E- læringsoppgaver kan vi se langt etter. Kurs på fridag? Fridag får man ikke igjen.

Sparetiltakene og arbeidspresset gjør Norsk Sykepleierforbund (NSF) bekymret.

Sykepleierne er mer enn bekymret. De er frustrerte og slitne av forslagene som direkte berører vår arbeidstid og fritid.

Til ledelsen ved St. Olavs Hospital:

• Vi er ikke interessert i å korte ned arbeidstiden med 15 minutter pr. vakt, for så å arbeide åtte dager mer i året.

• Avdelingene vil selv bestemme hvordan overlevering av informasjon til neste skift skal skje. 30 minutter anses fortsatt som en god avtale.

• Vi ønsker ikke å ta igjen ei helg dersom vi har to arbeidshelger i ferieperioden.

• Vi kan se på om vi kan legge på 15 minutter daglig ekstra arbeidstid, for så å få mer fri på inneklemte dager. Effektivt tiltak for å lette den hektiske og tøffe arbeidsdagen.

• Avdelingsledere bør slippe å gå inn i turnus med helgearbeid. Det er en skam å foreslå dette!

Mer debatt: Støytiltak fra Forsvarsbygg ute av kontroll

• Vi ønsker fast postvert eller kjøkkenpersonale på alle vakter, helg og kveld. Dette frigjør oss for arbeidsoppgaver som vi ikke er ansatt for å gjøre. Dette bør være en selvfølge. Kompetansen vår bør benyttes til sykepleieoppgaver.

• Vi ser ikke behov for at sykepleierne skal vaske senger og nattbord.

• Vi ønsker oss timer innlagt i turnus som kan brukes til å gjennomføre kompetanseportalen som sykehuset pålegger oss. Da skal vi ha mulighet til å trekke oss helt tilbake fra arbeidet på sengepost.

• Kurs på fridag må erstattes med ny fridag.

• Avspasering eller utbetalt ekstra lønn for arbeid på høytidsdager, må være et valg for den enkelte arbeidstager.

Det vil være et stort behov for flere sykepleiere i årene som kommer. Det er svært viktig å legge til rette for en arbeidsdag som er slik at den kan forenes med familieliv.

Bemanning bør i langt større grad stå i forhold til arbeidsoppgaver. Lang turnusfri bør komme på plass slik at heltid kan bli normen for dette yrket slik det er ellers i arbeidslivet.

I dag velger mange sykepleiere å arbeide deltid på grunn av for stort arbeidspress og lite fritid.

Hør våre kommentatorer og gjest Marvin Wiseth snakke om britisk valg, politisk innspurt og kulturkrangel om t-skjorter

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Kronikkforfatteren: Randi Elvebakk er sykepleier og plasstillitsvalgt, St. Olavs Hospital