foto
Tidligere fiskerisjef skriver at den nye Knallagsund bru er viktig for næringsutvikingen på øyene. Foto: Pruvat

Ny Knarrlagsund bru betyr mye mer enn å krysse sundet