foto
Debattanten gir ros og roser til Valentinlyst helse- og velferdssenter. Foto: Håvard Jensen

Ros til Valentinlyst hjemmepleie