Vi tar i dag friheten og demokratiet som en selvfølge. Det er på slike dager vi skal huske at det ikke er lenger enn en par generasjoner siden alt ble forandret.

Frigjørings- og veterandagen 8. mai er dagen vi skal takke alle dem som sto opp for våre verdier da det trengtes aller mest og som ga alt for å kjempe for vår frihet. Samtidig er det en dag for å hedre alle våre veteraner som har kjempet for Norge også i andre kriger og konflikter.

8. mai 1945 kapitulerte de tyske militære styrkene i Norge etter over fem års okkupasjon. Andre verdenskrig var over og la bak seg et Europa i ruiner.

De siste tidsvitnene fra et okkupert Norge, med jødeutryddelse, undertrykking og politisk forfølgelse, er snart borte. De kan ikke lenger fortelle om sine opplevelser og hva de bidro med. Derfor er det viktigere enn noen gang å sørge for at historiene fra krigsårene i Norge ikke blir glemt. De som ikke opplevde andre verdenskrig, kan aldri få lov å glemme hva motstandsbevegelsen gjorde for oss og våre viktige verdier.

Derfor er det viktig å markere 8. mai. Spesielt viktig er det at de som vokser opp i dag får kunnskap om hva som skjedde i Norge og Europa i okkupasjonsårene. Skolen bør kjenne et spesielt ansvar for å markere frigjørings- og veterandagen og på den måten bringe kunnskapen videre til kommende generasjoner.

Falstadsenteret markerer i dag minnedagen, og er en viktig institusjon for å hjelpe oss å huske. Det bidrar også organisasjoner som Hvite busser og Holocaustsenteret med. Minnesmerkene med snublesteiner i norske byer er også eksempler på viktig formidling av krigsårene og jødeforfølgelsene i Norge.

Vi lever i en tid der konfliktene og motsetningene øker over hele verden. Vi ser et Europa som er mer splittet enn tidligere. Det er grunn til å føle uro over økende konflikter mellom folkegrupper og land. I en slik tid er det viktig å huske vår egen historie og hvilke demokratiske verdier vårt samfunn er bygget på. Demokrati, likestilling og små forskjeller er avgjørende for stabilitet og fred i en urolig tid.