foto
At rektorer ikke syns svarene er særlig relevante, er ikke så rart, men egentlig ikke så interessant. Dette er tall og funn som skal si noe om det store bildet, og det er svært viktig, og man mister mye verdifullt å jobbe med også lokalt dersom det forvitres, skriver gjestespaltist Kari Løvendahl Mogstad om debatten rundt Ungdata. Foto: Glen Musk

Når håp og drømmer trumfer fakta og virkelighet