Ved Strand barne- og ungdomsskole i Osen, har vi de siste to årene arrangert Mangfolduke og gått i Mangfold-tog (Pride-tog) sammen med barnehagen i kommunen. Dette har vi gjort for å fremme det som står i den generelle delen av læreplanen om menneskeverdets ukrenkelighet og at alle mennesker er like mye verd uansett. Alle kjenner noen som ikke har hatt det så bra som de burde på grunn av at de var annerledes på en eller annen måte, og det skal ikke være slik. Verken ifølge læreplanen eller vår samvittighet. «Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes.»

Veldig mange elever på skolen vår syntes det var vanskelig å skille seg ut, og vi prøver å gjøre noe med dette. Det er viktig at man kan føle seg god nok akkurat som man er. Vi ville gjøre en forskjell, og de som lurer på sin legning eller har en annen legning, har det fremdeles tøft i samfunnet vårt. Dette må vi gjøre noe med, og vi som skole valgte å ha stort fokus på mangfold, akkurat som Pride-bevegelsen har. Fargene i flagget symboliserer mangfoldet, retten til å elske den man vil og være den man vil. Vårt fokus på dette har betydd mye for oss som enhet, for elevene våre og for bygda vår. Vi tørr å prate om vanskelige tema og har tatt mange lærerike diskusjoner innad på enheten og utad.

Ved vår skole har vi forstått at det ikke bestandig er alt vi kan forstå, men vi kan respektere det som er annerledes og det vi ikke forstår. Vi jobber hele tiden med å se folk for den de er. For oss har dette vært en viktig læring og noe som har betydd mye for oss.

Det er ikke så langt mellom Oslo og Osen som man skulle tro, og den diskusjonen som pågår rundt skolen sin deltagelse i Oslo Pride var denne samme som pågikk på Fosen for 2,5 år siden før og etter den første Åfjord Pride. Det virker som at barna blir som pressmiddel, i stedet for å se alt det positive med dette. Noen synes at pride og paraden er for vulgær for barn. Jeg kan være enig i at enkelte innslag i paraden kan oppfattes å være litt på kanten, men det er langt fra et inntrykk at paraden er seksualisert og vulgær. Jeg tror barn ser og får med seg veldig mye annet seksualisert og vulgært via sosiale medier, for ikke å snakke om vold, krig osv. Og jeg vil tro at mye av det barn ser på sine smarttelefoner ikke fanges opp av voksne. I paraden, eller som tilskuer, har de noen å snakke med sine inntrykk om. Det er voksne rundt dem som ser det samme de ser, og som kan ta initiativ til gode samtaler om mangfold og ulikhet. Det tror jeg ikke barn har vondt av. Her tror jeg heller det handler om voksne som er redde for det som faller utenfor deres egen komfortsone. Bare fint at de får øvd seg på det. Jeg har lært mye om dette de siste årene, og det har utviklet meg mye som menneske.

Vil avslutte med mottoet til Strand barne- og ungdomsskole:

STOLT tå den æ e UANSETT

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe