foto
Spelet på Stiklestad 2019. Sluttscene med kongen (Hermann sabodo) og skalden (André Søfteland). Foto: LEIF ARNE HOLME LEIF ARNE HOLME (Stiklestadspelet 2019)

Stiklestad – nasjonens arnested